Kontakt

Adres: Stowarzyszenie Przymierze Śląskie, ul. Ks. I. Siwca 4 B/15, 42-600 Tarnowskie Góry Konto: Bank Gospodarki Żywnościowej o/ Tarnowskie Góry 11 2030 0045 1110 0000 0325 6100 e-mail: przymierzeslaskie@gmail.com