O nas, czyli o Przymierzu Śląskim

Stowarzyszenie  „Przymierze Śląskie” jest organizacją zrzeszoną w Radzie Górnośląskiej stawiająca sobie za cel doprowadzenie do samorządności regionu, uznania Ślązaków za mniejszość etniczną, a mowę śląską za język regionalny. Do najważniejszych celów stawianych przed organizacją jest szerzenie edukacji regionalnej, jej ustawowe wprowadzenie do programów nauczania.

W zjednoczonej Europie to regiony powinny stać się podmiotem międzynarodowych układów partnerskich, beneficjentami największej części środków, przeznaczanych na rozwój. Odpowiednie ich wykorzystanie gwarantuje istnienie w nich szeroko pojętej autonomii. W Polsce, gdzie pojęcie regionu istnieje tylko w podręcznikach geografii, środki Unii Europejskiej przeznaczone na rozwój regionalny, trafiają do Warszawy, która rozdziela je na zasadzie kija i marchewki, w interesie aktualnie rządzącej partii lub koalicji. Wcześniej czy później Śląsk autentyczną samorządność uzyska – taka jest w polityce europejskiej tendencja, wymusi ją na centralistycznych władzach nieuchronność dziejowa. Musimy być przygotowani na tę sytuację i dążyć do wykreowania elit intelektualnych, promocji wyrazistego, pełnego wizerunku regionu.

Stowarzyszenie zaprasza do współpracy wszystkie osoby, które z Górnym Śląskiem wiążą swoją przyszłość – bez względu na to, czy mieszkają tu od wielu pokoleń, czy też przybyły tu stosunkowo niedawno.

 

Józef Korpak - Prezes Stowarzyszenia
Józef Korpak – Prezes Stowarzyszenia

 

Dokonano wyboru Zarządu Przymierza Śląskiego na kadencję 2020 – 2024 w osobach:

Pan Józef KORPAK – Prezes Zarządu,

Pan Joachim GANSZYNIEC – Wiceprezes Zarządu,

Pan Zenon LIS – Wiceprezes Zarządu,

Pan Michał SPOROŃ – Sekretarz,

Pan Krystian WONCHAŁA – Skarbnik,

Pani Iwona PRYK – Członek Zarządu,

Pan Adam PŁONKA – Członek Zarządu,

Pan Józef ZIAJA – Członek Zarządu.


Wybrano Komisję Rewizyjną na kadencję 2020 – 2024 w składzie:

Pan Mirosław GROSS – Przewodniczący Komisji,

Pan Fryderyk ZGODZAJ – Zastępca Przewodniczącego Komisji,

Pan Andrzej JOŃCA – Członek Komisji.

Nazwa banku i numer konta: MBank S.A. nr rachunku 58 1140 2004 0000 3302 8048 3499.