Przymierze Śląskie

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
NAJNOWSZE PUBLIKACJE – LINK

Stowarzyszenie  „Przymierze Śląskie” jest organizacją zrzeszoną w Radzie Górnośląskiej stawiająca sobie za cel doprowadzenie do samorządności regionu, uznania Ślązaków za mniejszość etniczną, a mowę śląską za język regionalny. Do najważniejszych celów stawianych przed organizacją jest szerzenie edukacji regionalnej, jej ustawowe wprowadzenie do programów nauczania.



W zjednoczonej Europie to regiony powinny stać się podmiotem międzynarodowych układów partnerskich, beneficjentami największej części środków, przeznaczanych na rozwój. Odpowiednie ich wykorzystanie gwarantuje istnienie w nich szeroko pojętej autonomii. W Polsce, gdzie pojęcie regionu istnieje tylko w podręcznikach geografii, środki Unii Europejskiej przeznaczone na rozwój regionalny, trafiają do Warszawy, która rozdziela je na zasadzie kija i marchewki, w interesie aktualnie rządzącej partii lub koalicji.



Wcześniej czy później Śląsk autentyczną samorządność uzyska – taka jest w polityce europejskiej tendencja, wymusi ją na centralistycznych władzach nieuchronność dziejowa. Musimy być przygotowani na tę sytuację i dążyć do wykreowania elit intelektualnych, promocji wyrazistego, pełnego wizerunku regionu. Stowarzyszenie zaprasza do współpracy wszystkie osoby, które z Górnym Śląskiem wiążą swoją przyszłość – bez względu na to, czy mieszkają tu od wielu pokoleń, czy też przybyły tu stosunkowo niedawno.



Przymierze Śląskie