Przymierze Śląskie

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
NAJNOWSZE PUBLIKACJE – LINK

Stowarzyszenie  „Przymierze Śląskie” jest organizacją zrzeszoną w Radzie Górnośląskiej stawiająca sobie za cel doprowadzenie do samorządności regionu, uznania Ślązaków za mniejszość etniczną, a mowę śląską za język regionalny. Do najważniejszych celów stawianych przed organizacją jest szerzenie edukacji regionalnej, jej ustawowe wprowadzenie do programów nauczania.W zjednoczonej Europie to regiony powinny stać się podmiotem międzynarodowych układów partnerskich, beneficjentami największej części środków, przeznaczanych na rozwój. Odpowiednie ich wykorzystanie gwarantuje istnienie w nich szeroko pojętej autonomii. W Polsce, gdzie pojęcie regionu istnieje tylko w podręcznikach geografii, środki Unii Europejskiej przeznaczone na rozwój regionalny, trafiają do Warszawy, która rozdziela je na zasadzie kija i marchewki, w interesie aktualnie rządzącej partii lub koalicji.Wcześniej czy później Śląsk autentyczną samorządność uzyska – taka jest w polityce europejskiej tendencja, wymusi ją na centralistycznych władzach nieuchronność dziejowa. Musimy być przygotowani na tę sytuację i dążyć do wykreowania elit intelektualnych, promocji wyrazistego, pełnego wizerunku regionu. Stowarzyszenie zaprasza do współpracy wszystkie osoby, które z Górnym Śląskiem wiążą swoją przyszłość – bez względu na to, czy mieszkają tu od wielu pokoleń, czy też przybyły tu stosunkowo niedawno.Przymierze Śląskie