O nas, czyli o Przymierzu Śląskim

Stowarzyszenie  "Przymierze Śląskie" jest organizacją zrzeszoną w Radzie Górnośląskiej stawiająca sobie za cel doprowadzenie do samorządności regionu, uznania Ślązaków za mniejszość etniczną, a mowę śląską za język regionalny. Do najważniejszych celów stawianych przed organizacją jest szerzenie edukacji regionalnej, jej ustawowe wprowadzenie do programów nauczania.

W zjednoczonej Europie to regiony powinny stać się podmiotem międzynarodowych układów partnerskich, beneficjentami największej części środków, przeznaczanych na rozwój. Odpowiednie ich wykorzystanie gwarantuje istnienie w nich szeroko pojętej autonomii. W Polsce, gdzie pojęcie regionu istnieje tylko w podręcznikach geografii, środki Unii Europejskiej przeznaczone na rozwój regionalny, trafiają do Warszawy, która rozdziela je na zasadzie kija i marchewki, w interesie aktualnie rządzącej partii lub koalicji. Wcześniej czy później Śląsk autentyczną samorządność uzyska – taka jest w polityce europejskiej tendencja, wymusi ją na centralistycznych władzach nieuchronność dziejowa. Musimy być przygotowani na tę sytuację i dążyć do wykreowania elit intelektualnych, promocji wyrazistego, pełnego wizerunku regionu.

Stowarzyszenie zaprasza do współpracy wszystkie osoby, które z Górnym Śląskiem wiążą swoją przyszłość – bez względu na to, czy mieszkają tu od wielu pokoleń, czy też przybyły tu stosunkowo niedawno.
 
Józef Korpak - Prezes Stowarzyszenia

Józef Korpak - Prezes Stowarzyszenia

Władze Przymierza Śląskiego Zarząd "Przymierza Śląskiego"
   Józef Korpak - Prezes
   Joachim Ganszyniec - Wiceprezes
   Roman Boino - Wiceprezes
   Maria Witkowska - Skarbnik
   Janusz Szwajnoch - Sekretarz
   Joachim Ganszyniec - Członek
   Józef Korpak - Członek
   Adam Płonka - Członek
   Józef Ziaja - Członek
Komisja Rewizyjna
   Marek Ziaja - Przewodniczący
   Fryderyk Zgodzaj - Sekretarz
   Walenty Mosch - Członek
  Nazwa banku i numer konta: Bank Gospodarki Żywnościowej o. Tarnowskie Góry 11 2030 0045 1110 0000 0325 6 100.