Posiedzenie Zarządu Przymierza Śląskiego

W dniu 4 kwietnia 2019 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Przymierza Śląskiego, na którym podjęto ważne uchwały. Na skutek złożonej rezygnacji przez p. Jana Hahna na funkcję Prezesa Stowarzyszenia Przymierze Śląskie wybrano obecnego członka Zarządu p. Józefa Korpaka.

Józef Korpak
Józef Korpak


Nowo wybrany  Prezes podziękował za dotychczasową wieloletnią pracę p. Janowi Hanowi i jednocześnie nakreślił plan działania na  okres do końca kadencji  obecnych władz Przymierza Śląskiego i lata następne.

Podstawowym postulatem programowym Przymierza Śląskiego zdaniem Józefa Korpaka będzie jednoczenie środowisk śląskich wokół idei  regionalizacji i respektowania zasady pomocniczości w ustroju Rzeczpospolitej Polskiej. Tylko wzmocnienie samorządności i decentralizacja władzy państwowej, a tym samym  decentralizacja finansów publicznych  może usunąć dotychczasowe bariery w rozwoju  wspólnot lokalnych i regionalnych na Górnym Śląsku.

Ponadto Przymierze Śląskie z determinacją będzie rozwijać wiedzę o wielokulturowości Górnego Śląska, promować tradycje i kulturę Górnego Śląska, rozwijać wśród mieszkańców Górnego Śląska  postawy obywatelskie w celu pełnego współdecydowania i  współodpowiedzialności za swoją ojczyznę.

Ponadto na skutek złożonej rezygnacji przez p. Joannę Stuka na Wiceprezesa Stowarzyszenia Przymierze Śląskie wybrano p. Joachima Ganszyńca.

Życzymy  powodzenia👍