Walne Zebranie Stowarzyszenia

Tarnowskie Góry, dnia  20.06.2019 r.

 Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Przymierze Śląskie

W imieniu Zarządu Przymierza Śląskiego zapraszam Państwa na Walne Zebranie Przymierza Śląskiego, które odbędzie się w czwartek 27 czerwca 2019 roku w Tarnowskich Górach w Pałacu Ogrodowa, przy ul. Ogrodowej 1.

Tematem Walnego Zebrania będzie m.in.:

  • Przyjęcie Sprawozdania Zarządu z działalności za 2018 r.,
  • Zatwierdzenie Bilansu, Rachunku zysków i strat za 2018 r.,
  • Prezentacja opinii Komisji Rewizyjnej i udzielenie Zarządowi absolutorium ze swojej działalności,
  • Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie nadania tytułu Prezesa Honorowego Przymierza Śląskiego p. Janowi Hahnowi,
  • Ustalenie założeń programowych działalności Przymierza Śląskiego.

I Termin Walnego Zebrania wyznaczono na godz. 17.00,

II Termin Walnego Zebrania wyznaczono na godz. 17.15.       

W związku z Walnym Zebraniem uprasza się członków Przymierza Śląskiego o opłacenie zaległych składek członkowskich. Przypomina się, że zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Przymierza Śląskiego składka członkowska wynosi 2 zł. miesięcznie.

Zgodnie z postanowieniem Zarządu warunkiem pełnoprawnego uczestnictwa w Walnym Zebraniu jest opłacenie składek członkowskich za 2018 rok oraz za
I półrocze 2019 roku.

Zapraszam serdecznie

Józef Korpak

Prezes Zarządu Przymierza Śląskiego