Spotkanie noworoczne

Na szczyńście na zdrowie na tyn Nowy Rok, Coby wom sie dażyło mnożyło bez cołki Boży rok, Byście w Nowym Roku jeszcze lepij sie mieli…”

Między innymi takie życzenia można było usłyszeć na Spotkaniu Noworocznym Przymierza Śląskiego, które odbyło się w dniu 11 stycznia 2020 roku w Restauracji Sedlaczek w Tarnowskich Górach.

W trakcie spotkania nastąpiło uroczyste wręczenie tytułu Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Przymierze Śląskie

p. Janowi Hahnowi, członkowi założycielowi stowarzyszenia i długoletniemu Prezesowi Zarządu. Tytuł ten został nadany Uchwałą Walnego Zebrania Przymierza Śląskiego na wniosek Zarządu, a uchwałę wręczył obecny Prezes Zarządu p. Józef Korpak.

Prezes Korpak przedstawił również zamierzenia Przymierza Śląskiego na 2020 rok, życząc wszystkim zebranym, szczęścia, zdrowia i wszelkiej pomyślności, a także wytrwałości w realizacji planów i celów statutowych stowarzyszenia.

Spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem.