Tragedia Górnośląska 1945 – konferencja

Dzisiejszą konferencję uważamy za udaną. Obecnych było ok. 50 osób, które bynajmniej nie były biernymi uczestnikami☺️. Największą dyskusję wywołała sprawa zadośćuczynienia ofiarom Tragedii Górnośląskiej. Konkluzja prelegentów była jedna. Bez zmiany ustawowej, która potwierdza odpowiedzialność państwa polskiego za ofiary zbrodni, bezprawnych wysiedleń oraz wywózek na roboty do ZSRR, ani ofiary, ani ich spadkobiercy żadnego materialnego zadośćuczynienia nie otrzymają. Mogą liczyć jedynie na zadośćuczynienie moralne i dzisiejsza Konferencja pt.: „Tragedia Górnośląska 1945 – Historia, Prawo, Zadośćuczynienie”  może w małym stopniu ale jednak, była takim moralnym zadośćuczynieniem.

Zapraszamy do dalszej dyskusji na ten temat.