Walne Zebranie Stowarzyszenia Przymierze Śląskie

Najważniejsze decyzje Walnego Zebrania Stowarzyszenia Przymierze Śląskie, które odbyło się 23 września 2020 roku w Tarnowskich Górach:

1. Przyjęto sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2019 rok, sprawozdanie finansowe, bilans oraz rachunek wyników na dzień 31 grudnia 2019 roku,

2. Udzielono absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2019 rok,

3. Dokonano wyboru Zarządu Przymierza Śląskiego na kadencję 2020 – 2024 w osobach:

 • Pan Józef KORPAK – Prezes Zarządu,
 • Pan Joachim GANSZYNIEC – Wiceprezes Zarządu,
 • Pan Zenon LIS – Wiceprezes Zarządu,
 • Pan Michał SPOROŃ – Sekretarz,
 • Pan Krystian WONCHAŁA – Skarbnik,
 • Pani Iwona PRYK – Członek Zarządu,
 • Pan Adam PŁONKA – Członek Zarządu,
 • Pan Józef ZIAJA – Członek Zarządu.

4. Wybrano Komisję Rewizyjną na kadencję 2020 – 2024 w składzie:

 • Pan Mirosław GROSS – Przewodniczący Komisji,
 • Pan Fryderyk ZGODZAJ – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
 • Pan Andrzej JOŃCA – Członek Komisji.

5. Przyjęto założenia programowe działalności Przymierza Śląskiego.