Zebranie Zarządu

Po dłuższej przerwie spowodowanej epidemią  COVID-19 w dniu 24 sierpnia br. zebrał się Zarząd Przymierza Śląskiego. Na posiedzeniu Zarządu podjęto dwie ważne uchwały:

  1. Zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały Rady Miasta Radzionków w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ulic Długiej i Unii Europejskiej „Rondo rodu Henckel von Donnersmarck” jest to kontynuacja inicjatywy jednego z członków naszego stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że tym razem zostanie zrealizowana. W załączeniu stanowisko Zarządu Przymierza Śląskiego w tej sprawie,

  2. Wystąpiono z apelem do Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie utworzenia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowskich Górach oraz zwiększenia obsady etatowej w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych w Województwie Śląskim.

Zarząd Przymierza Śląskiego stoi na stanowisku, że Powiat Tarnogórski tak jak inne powiaty w Polsce powinien posiadać na swoim terenie Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, co w przypadku epidemii COVID-19 ma kluczowe znaczenie. Obecnie PPIS w Bytomiu obsługuje 3 powiaty. Jest to ewenement na skalę całej Polski. Ponadto Zarząd Przymierza Śląskiego postuluje, aby w Województwie Śląskim, gdzie odnotowano największą w skali całego kraju liczbę zakażeń zwiększyć obsadę etatową Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, aby usprawnić obsługę mieszkańców w zakresie przeciwdziałania COVID-19. Jak nam wiadomo pomimo trudnej sytuacji epidemicznej w Województwie Śląskim, w żadnym Powiatowym Inspektoracie Sanitarno-Epidemiologicznym nie zwiększono obsady etatowej. Stany etatowe są takie same jak przed epidemią. Zdaniem Zarządu

to  trzeba zmienić, szczególnie gdy zdaniem wielu ekspertów zbliża się druga faza epidemii.