Walne Zebranie Stowarzyszenia Przymierze Śląskie

Najważniejsze decyzje Walnego Zebrania Stowarzyszenia Przymierze Śląskie, które odbyło się 23 września 2020 roku w Tarnowskich Górach: 1. Przyjęto sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2019 rok, sprawozdanie finansowe, bilans oraz rachunek wyników na dzień 31 grudnia 2019 roku, 2. Udzielono absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2019 rok, 3. Dokonano wyboru Zarządu Przymierza Śląskiego na kadencję 2020 – 2024 w osobach: Pan Józef KORPAK – P...
Read More

Zebranie Zarządu

Po dłuższej przerwie spowodowanej epidemią  COVID-19 w dniu 24 sierpnia br. zebrał się Zarząd Przymierza Śląskiego. Na posiedzeniu Zarządu podjęto dwie ważne uchwały: Zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały Rady Miasta Radzionków w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ulic Długiej i Unii Europejskiej "Rondo rodu Henckel von Donnersmarck" jest to kontynuacja inicjatywy jednego z członków naszego stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że tym razem zostanie zrealizowana. W załączeniu st...
Read More

Tragedia Górnośląska 1945 – konferencja

Dzisiejszą konferencję uważamy za udaną. Obecnych było ok. 50 osób, które bynajmniej nie były biernymi uczestnikami☺️. Największą dyskusję wywołała sprawa zadośćuczynienia ofiarom Tragedii Górnośląskiej. Konkluzja prelegentów była jedna. Bez zmiany ustawowej, która potwierdza odpowiedzialność państwa polskiego za ofiary zbrodni, bezprawnych wysiedleń oraz wywózek na roboty do ZSRR, ani ofiary, ani ich spadkobiercy żadnego materialnego zadośćuczynienia nie otrzymają. Mogą liczyć jedynie na za...
Read More

Spotkanie noworoczne

Na szczyńście na zdrowie na tyn Nowy Rok, Coby wom sie dażyło mnożyło bez cołki Boży rok, Byście w Nowym Roku jeszcze lepij sie mieli..." Między innymi takie życzenia można było usłyszeć na Spotkaniu Noworocznym Przymierza Śląskiego, które odbyło się w dniu 11 stycznia 2020 roku w Restauracji Sedlaczek w Tarnowskich Górach. W trakcie spotkania nastąpiło uroczyste wręczenie tytułu Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Przymierze Śląskie p. Janowi Hahnowi, członkowi założycielowi stowarzy...
Read More

Walne Zebranie Stowarzyszenia

Tarnowskie Góry, dnia  20.06.2019 r.  Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Przymierze Śląskie W imieniu Zarządu Przymierza Śląskiego zapraszam Państwa na Walne Zebranie Przymierza Śląskiego, które odbędzie się w czwartek 27 czerwca 2019 roku w Tarnowskich Górach w Pałacu Ogrodowa, przy ul. Ogrodowej 1. Tematem Walnego Zebrania będzie m.in.: Przyjęcie Sprawozdania Zarządu z działalności za 2018 r., Zatwierdzenie Bilansu, Rachunku zysków i strat za 2018 r., Prezentacja opinii Komis...
Read More

Herb i flaga Górnego Śląska

Orzeł górnośląski ma z pewnością przynajmniej osiemset lat, choć nie wiemy, czy od samego początku miał takie barwy, jak dziś. Najstarsze jego znane przedstawienie pochodzi z pieczęci konnej Kazimierza opolskiego z roku 1226 i przedstawia samego naszego księcia na koniu, trzymającego w prawej ręce miecz, a w lewej tarczę z orłem. Pieczęć jest niekompletna, więc zachowała się tylko część liter, SIGILLUM KAZMIR DV … FILII MESCONI, czyli pieczęć Kazimierza, ks … syna Mieszka. Tu jeszcze zatrzyma...
Read More

Życzenia Wielkanocne

„Niech czas Wielkanocny utrzyma nasze marzenia w mocy, a wszystkie nasze życzenia, oby okazały się do spełnienia. Oby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości. Abyśmy przez życie kroczyli w ludzkiej godności, a symbol Boskiego Odrodzenia niech będzie dla nas celem do spełnienia” Zdrowych, rodzinnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych, wypełnionych nadzieją i wiarą w dobre jutro. życzy Józef Korpak Prezes Przymierza Śląskiego
Read More

Posiedzenie Zarządu Przymierza Śląskiego

W dniu 4 kwietnia 2019 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Przymierza Śląskiego, na którym podjęto ważne uchwały. Na skutek złożonej rezygnacji przez p. Jana Hahna na funkcję Prezesa Stowarzyszenia Przymierze Śląskie wybrano obecnego członka Zarządu p. Józefa Korpaka. Nowo wybrany  Prezes podziękował za dotychczasową wieloletnią pracę p. Janowi Hanowi i jednocześnie nakreślił plan działania na  okres do końca kadencji  obecnych władz Przymierza Śląskiego i lata następne. Podstawowym po...
Read More